زیورآلات ، یکی از اجزای جدانشدنی در زندگی ما انسان ها می باشد که ما بر اساس سلیقه و بودجه ی خود برای زیبا شدن از گردنبند،دستبند ،گوشواره و حتی یک ساعت استفاده می کنیم . زیورآلات در دنیای ما جایگاه ویژه ای دارد و ما بر